Allmän information

Hushålls- och matavfall
Gemensam sopbehållare för hushållsavfall finns och är placerad mellan hus 98 och 100. Matavfallet slängs i ett separat matavfallskärl bredvid.

Framkomlighet
Vägen framför huset är en parkväg och här råder P-förbud. Detta är speciellt viktigt vintertid då plogbilen måste komma fram. Naturligtvis kan man köra fram till sin lägenhet för transporter. Kör alltid mycket långsamt då sikten bitvis är dålig och många barn rör sig i området. Undvik köra och parkera bil på gräsmattorna.

Lekplats
Föreningen har även en mindre lekplats med gungor, sandlåda samt lekstuga.