Fjärrvärme

Våra hus förses med värme genom vattenfyllda element som värms med hjälp av fjärrvärme. Föreningen har en undercentral tillsammans med vår grannförening BRF Surkullan, som ligger i hus 5 och som förser båda föreningarna med fjärrvärme. Husen förbinds med en kulvert mellan våra fastigheter. Undercentralen fick sig en rejäl ansiktslyftning i 2004 då all utrustning i undercentralen byttes.

Under hösten 2014 skapades en gemensamhetsanläggning hos Lantmäterimyndigheten i Stockholms kommun. Detta innebär att kostnadsfördelning mellan föreningarna är nu fastställd av Lantmäterimyndigheten.