Mäklarinformation

Månadsavgift
Från och med den 1 februari 2023 höjdes månadsavgiften till 6700 kr. I avgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, bredband samt övriga gemensamma kostnader som t ex sophämtning, snöskottning och gräsklippning.

Gruppavtal
Gruppavtal för TV och bredband finns tecknat hos Tele 2 till samtliga lägenheter.

Dokument
Stadgar
Vår förening
Tomtkarta

Energideklaration
Energideklaration för föreningens fastigheter är gjord i 2019. Resultatet finns att ladda ner här. Ytterligare uppgifter finns hos styrelsen.

Radonmätning

Radonmätningar har genomförts under vintern 2018 och visar värden mellan 50 Bq/m3 och 60 Bq/m3. Vid förra mätningen 2014 hade vi ett snittvärde på 80 Bq/m3. Förbättringen denna gång kan ha med fönsterbytet att göra och den förbättrade ventilationen.

Information om överlåtelser
Normalt tar en överlåtelse ca 1-3 veckor. Överlåtelseavgiften är 2,5% av basbeloppet samt pantsättningsavgift á 1% av basbeloppet och betalas av köparen.

Kontaktperson
För mer information kontakta föreningens ordförande: ordförande (at) brfsolbacken.com