Felanmälan

Felanmälan kan göras till styrelsen för sådana skador eller händelser som föreningen ansvarar för enligt stadgarna § 13, se nedan:

Föreningen svarar för

  • underhåll och reparationer av radiatorer och stamledningar för vatten, avlopp, värme, gas, elektricitet, om föreningen har försett lägenheten med ledningarna och dessa tjänar fler än en lägenhet.
  • i fråga om ledning för el svarar föreningen för ledningar fram till lägenhetens säkringstavla
  • målning av yttersidor av fönster och fönsterdörrar inklusive kittning
  • målning av förråd på fram och baksida
  • inoljning av avdelningsplank på baksidan
  • underhåll och reparationer av gemensamhetsutrymmen
  • entrésidans ytterdörr exklusive handtag och lås
  • belysningsarmaturer på framsidan

Bostadsrättshavaren är skyldig att till föreningen anmäla sådana fel och brister som föreningen svarar för. Efter mottagen felanmälan kontaktar styrelsen medlemmen, gör en bedömning av felet och beslutar om åtgärder.

Felanmälan kan göras via e-post:
E-post: styrelsen (at) brfsolbacken.com

Eventuella utlägg redovisas genom att fylla i denna blankett och lämna den till kassören.